Willem Hagg

Home


Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie, de wetenschap van het affectieve contact.

Fysiotherapie is een paramedische therapievorm waarbij lichamelijk functioneren aangrijpingspunt is voor een behandeling.

Mijn geschiedenis met haptonomie en haptotherapie

Ik ben sinds 2015 gediplomeerd als haptotherapeut en door lidmaatschap van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) GZ-Haptotherapeut.

Mijn eerste ervaring met haptonomisch contact dateert uit 1975 toen mijn vrouw Coos Stolper en ik naar Frans Veldman ( de grondlegger van de haptonomie) gingen voor zijn begeleiding bij onze eerste zwangerschap.

Coos was zowel fysiotherapeut als psycholoog en heeft in Overasselt en Oms vele opleidingen gevolgd. Zij was haptopsychotherapeut en onder meer bekwaam in ouder-kind begeleiding, ook tijdens en na een zwangerschap.

Wij hebben in 2009 de Stichting Wetenschappelijk Studiecentrum Haptonomie opgericht in samenspraak met Frans Veldman. 

Omdat zowel Frans als Coos in 2010 overleden zijn de activiteiten van de SWSH beperkt gebleven tot 1 jaargang van studiebijeenkomsten.

Ik zelf heb van 1978 tot in 1980 de Alpha-opleiding aan de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie in Overasselt gevolgd. Daarna meerdere verdiepingsstages. Eerst in Overasselt en later in Oms (Zuid Frankrijk).

Vanaf 2007 tot in 2023 ben ik deelnemer geweest aan het Studienetwerk Haptonomie en Haptotherapie dat naast gezamenlijke studiedagen ook vanaf het begin bijscholing heeft gevolgd bij Frans Veldman en na diens overlijden, bij AnneMarie Veldman - van Polen in Oms.

Van 2010 tot 2013 heb ik in Parijs bij het CRIDH de opleiding haptosynesie gevolgd. Vervolgens heb ik via de Academie voor Haptonomie in Doorn en het Instituut voor toegepaste Haptonomie in Nijmegen een route gevolgd om een Nederlandse diploma te halen hetgeen in 2015 gerealiseerd is.

In 2013 ben ik medeorganisator geweest van het VVH congres over Haptotherapie en Wetenschap en heb ik samen met collega Marli Lindeboom een presentatie gegeven over de taal van de haptonomie. Op dit congres werd tevens het IJHH (the International Journal of Haptonomy and Haptotherapy) gepresenteerd. Ik ben nog in functie als hoofdredacteur.

In 2018 was ik op het VVH congres ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de VVH een van de sprekers. Het onderwerp was: “Haptotherapie, Zelf en trauma” en betrof het uiteenzetten van het belang van affectief contact voor veiligheid bij traumatherapie.

In 2022 is het initiatief genomen door 2 leden van het studienetwerk (Wil van Tol en Constans Manganas) om de nascholing zoals gegeven door Frans Veldman en AnneMarie van Polen, voort te zetten. Ik heb me op hun verzoek hierbij aangesloten. We hebben de Stichting Nascholingsinstituut voor Haptotherapeuten Panta Rhei opgericht en we gaan vanaf 2023 nascholing geven in de essenties van het affectieve contact.Willem Hagg

© Willem Hagg 2024