Willem Hagg
fysio- en haptotherapie

Wat is fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische discipline voor de behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn en bewegingsbeperkingen zoals die onder meer kunnen ontstaan door letsel, ongevallen, overbelasting, na operaties, als ontwikkelingsstoornis en door bewegingsarmoede.

Als fysiotherapeut kan je onderzoeken wat de bron van een klacht is en onder meer werken met mobilisatietechnieken, met vormen van ontspanning, met oefenen van mobiliteit, uithoudingsvermogen en kracht.

Naast het behandelen van de fysieke klachten is het van groot belang om oog te hebben voor eventuele andere oorzaken van klachten. Bij een ongeval zijn oorzaak en gevolg eenduidig aan elkaar verbonden. Veel pijnklachten hebben echter een langere ontstaansgeschiedenis die gerelateerd is aan gebeurtenissen en ervaringen. Denk aan voortdurende stress en bijbehorende spierspanning en vermoeidheid. Door langdurige stress of angst kan uitputting ontstaan en kan de grip op het kunnen ontspannen verloren gaan. Op die manier kunnen klachten zich ontwikkelen naar chronische pijn of in SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten).

Het zoeken naar een lichamelijke verklaring van klachten is dus niet altijd voldoende omdat een mens als een eenheid reageert op alle facetten van het leven. Daarom is het belangrijk om ook een proces van bewustwording op gang te brengen van de relatie van een klacht met leefstijl, gedrag en belasting in het alledaagse leven. Inzicht in de samenhang van alle aspecten van iemands leven zijn in de fysiotherapie fundamenteel om wegen tot herstel te vinden.

 

© Willem Hagg 2022